vervangend huisarts


Bedrijf
Wel en Wee

Locatie:
Mechelen VAN BE

Omschrijving
In het centrum werkt een multidisciplinair team bestaande uit 6 artsen, 3 kinesisten, 3 verpleegkundigen, een psychologe, een maatschappelijk werker, een…

More >>