SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKER


Bedrijf
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Locatie:
Gent VOV BE

Omschrijving
Het Provinciebestuur, als schoolbestuur van het Provinciaal Onderwijs Oost-Vlaanderen, wil optimale leer- en ontwikkelingskansen realiseren voor elke leerling…

More >>