CAW Brussel is op zoek naar een Psychosociale Hulpverlener


Bedrijf
Vlaamse Gemeenschapscommissie

Locatie:
Brussels BRU BE

Omschrijving
C entrum A lgemeen W elzijnswerk BRUSSEL VZW I.T.E.R: Gaucheretstraat 164 / 1030 Brussel iter@iter-hulp.be / T 02 512 62 43 / F 02 512 80 53…

More >>