Administratieve hulp M V X


Bedrijf
Give a Day

Locatie:
Brugge VWV BE

Omschrijving
Jouw vrijwilligerservaring • Voldoende tijd en ruimte om meer kennis op te doen • Coaching, intervisie en vorming • Inspraak en participatie •…

More >>